Zajęcia, w których uczestniczyły klasy I i II gimnazjum, były podzielone na warsztaty ceramiczne i lekcję muzealną na temat Początki państwa polskiego.

Na warsztatach uczniowie uczyli się lepienia naczyń z gliny metodą neolityczną – przed wynalezieniem koła garncarskiego. Ulepione naczynia czekają na wyschnięcie i wypalenie w piecu ceramicznym. Gdy je odbierzemy będzie można oglądać nasze produkty w gablocie szkolnej.

Podczas lekcji zapoznaliśmy się z różnymi aspektami – wiadomymi i przypuszczalnymi – kształtowania się państwowości na ziemiach Polski.