Na drugim warsztacie Akademii Wynalazców członkowie Studenckiego Koła Naukowego Energetyki Niekonwencjonalnej przedstawili nam możliwości wykorzystania energii wiatru oraz sposoby przetwarzania energii. W części praktycznej zmontowaliśmy modele siłowni wiatrowej, które następnie zostały wykorzystane do zasilenia małego obwodu pokazowego.