Wzięliśmy udział w dwóch lekcjach muzealnych w Muzeum Archeologicznym. Tematem pierwszej były „Bóstwa słowiańskie”. Najpierw odbyło się krótkie wprowadzenie w temat a następnie rzeźbiliśmy w glinie wybrane bóstwa. Drugi temat to „Początki państwa polskiego”. Zajęcia odbyły się w salach wystawowych.

Dariusz Miroński (plastyka)