Ostatniego dnia wystawy wybraliśmy się do Stacji Muranów na „kuratorskie” oprowadzanie i spotkanie z panią Aleksandrą Dybkowską. Pani Ola opowiedziała o pomyśle na wystawę „Warszawa. Tak ją widzę”, jak powstała i o ludziach, których zdjęcia oglądaliśmy. Autorzy zdjęć to osoby z zespołem Aspergera. Było to ciekawe doświadczenie zobaczyć jak wygląda świat z ich perspektywy. Na koniec pan Łukasz Prokop, wiceprezes Stacji Muranów i nasz gospodarz, zaprezentował nam działalność stowarzyszenia – co robi, od jak dawna, jakie mają plany na przyszłość. Będziemy chętnie współpracować ze Stacją Muranów i częściej wpadać na różne imprezy i wydarzenia przez nich organizowane.