Kochani Uczniowie i Pracownicy Szkoły,

nasza szkoła uczestniczy w akcji V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 25 września 2015 r. pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Przebieg akcji:

21-24.09.2015. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia – w domu, w szkole.

25.09.2015. Egzaminy z tabliczki mnożenia:

* Uczniowie i nauczyciele wybierają po 3 losy z 5 przypadkami mnożenia.
Na przykład:

* Jeżeli uda im się podać wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywają tytuł
MT EXPERT.

* Uczniowie, którzy otrzymają certyfikat MT EXPERT, pokazują go nauczycielowi matematyki i otrzymują ocenę z przedmiotu.

* W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po
1 godzinie.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w Naszej Szkole!

Więcej informacji: www.wmtday.org.

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

Koordynator lokalny

Margo Orzechowska