Ruszyła kolejna edycja programu adaptacyjnego. Dnia 22 października 2016 r. odbyły się pierwsze zajęcia dla uczniów klas szóstych w ramach Szkolnego Programu „Pokonać lęk przed…”.
Niestety dzisiaj nie wiemy jeszcze, czy będzie to lęk przed gimnazjum, czy może przed nową strukturą organizacyjną szkoły?
Nasz program adresowany jest do uczniów klas VI szkół podstawowych i rodziców. Założeniem programu jest pomoc uczniom, rodzicom w pokonaniu progu między szkołą podstawową a  kolejnym etapem edukacyjnym w sposób celowy, uporządkowany i systematyczny. Podejmowane działania związane z realizacją programu mają charakter cykliczny. Trwać będą od października do  czerwca. Cele jakie sobie stawiamy to:
1.    Poznanie uczniów z nauczycielami uczącymi w naszym gimnazjum;
2.    Przygotowanie uczniów do zmian w sposobie uczenia się;
3.    Przygotowanie uczniów do nowej organizacji nauki;
4.    Przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczności szkolnej gimnazjum;
Pierwsze spotkanie z dziećmi rozpoczęły zajęcia z matematyki pod hasłem „polubić matematykę”. Kolejne zajęcia miały na celu stworzenie dzieciom przestrzeni do lepszego poznania siebie. W formie warsztatowej dzieci tworzyły katalog wspólnych cech dla swojej grupy. Miłą niespodzianką dla dzieci był słodki poczęstunek.
Przed nami kolejne spotkania 5 i 19 listopada w godz. 10.00 – 13.00, na które zapraszamy wszystkich chętnych szóstoklasistów. ZAJĘCIA BEZPŁATNE!
Zapisy na zajęcia przez maila szkoły – .