W zeszłym tygodniu uczniowie naszego gimnazjum w ramach zajęć plastyki odwiedzili naszą ostatnio otwartą pracownię.
Młodzież bardzo ucieszyła się z nowych możliwości, jakie daje niedawno utworzona pracownia witrażu.
Pod czujnym okiem nauczyciela plastyki oraz naszego witrażysty uczniowie uczyli się wycinać proste formy w szkle, a także poznawali tajniki techniki artystycznej obróbki szkła.