Niedawno w wyniku wspólnej inicjatywy Funadcji AlterEdu oraz Szkoły Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej powstała Sala Integracji Sensorycznej.

Zanim jeszcze w pomieszczeniu pojawiły się zjeżdżalnie rolkowe, żabki, łódeczki i kilkadziesiąt innych sprzętów do zajęć, należało porządnie wysprzątać salę i przygotować ją do „umeblowania”. Ten obowiązek wzięli na siebie pracownicy Banku Millenium. Wszyscy stawili się 8 lipca 2017 roku punktualnie o 10:00 i dzielnie porządkowali przyszłą Salę IS. Ich zaangażowanie w zdrowy rozwój dzieci, które będą z niej korzystały potwierdza dokumentacja fotograficzna.

W imieniu dzieci bardzo dziękujemy.