W tym roku, po raz drugi postanowiliśmy uczcić rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, organizując grę historyczną: „Od Dziadka do Dziadka”. Nasza inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem wielu placówek edukacyjnych i obok drużyn ze Społecznego Gimnazjum nr 55 i Społecznego Gimnazjum nr 99 STO pojawiły się drużyny z zaprzyjaźnionych placówek: Szkoły Podstawowej Fundacji AlterEdu, Szkoły Podstawowej nr 75 oraz Szkoły Podstawowej nr 68. W sumie czas na zabawie i poznawaniu historii spędziło ponad 150 uczestników. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Poseł na Sejm RP Pan Jarosław Krajewski.

Trasa, którą uczniowie przemierzali 10 listopada wwiodła od pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze, poprzez pomnik Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, dom w którym zamieszkał komendant Piłsudski po przyjeździe z Magdeburga przy ulicy Moniuszki, po pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu jego imienia. Podczas swojej wędrówki zapoznawali się z wydarzeniami związanymi z pamiętnym listopadem 1918 roku.

Na punktach kontrolnych trzeba było rozwiązać krótkie testy, związane z biografiami wybitnych twórców niepodległej Polski. Całość imprezy kończyła się w Szkole Podstawowej nr 75, gdzie dzięki życzliwości Dyrekcji 17 drużyn z różnych placówek rozegrało mecze w „dwa ognie”.

Uroczyste podsumowanie gry oraz wyłonienie zwycięskich drużyn odbędzie się 5 grudnia 2017 roku – w 150 rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wszystkie placówki biorące udział w wydarzeniu zostaną uhonorowane pamiątkowymi albumami.

W przyszłym roku, z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości chcemy powtórzyć wydarzenie i zaprosić jeszcze więcej szkół do udziału.

Robert Sitkowski