16 marca uczniowie VII klasy naszej Szkoły Podstawowej wzięli udział w spotkaniu z Panią  Krystyną Budnicką- jedną z nielicznych ocalonych z warszawskiego getta. Pani Krystyna opisała zebranej w Muzeum Historii Żydów Polskich trudną historię swego życia, a następnie młodzi ludzie mogli zadawć jej pytania, na które z wielkim zaangażowaniem odpowiadała. Spotkanie poprzedzało coroczną akcję wolontariacką w której bierzemy aktywny udział- Akcję ” Żonkil”, upamiętniającą wybuch powstania w gettcie warszawskim. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach również będziemy mogli spotkać się z Panią Krystyną, co na wszystkich wywiera niezatarte wrażenie.