Uczniowie klasy VII mieli okazję odwiedzić Muzeum Archeologiczne, gdzie odbyła się lekcja muzealna poświęcona początkom państwa polskiego. Lekcja miała charakter wykładu, bogato ilustrowanego wspaniałymi eksponatami. Nasi pupile dowiedzieli się m.in. skąd i kiedy przybyły do Europy plemiona słowiańskie, jaki jest ich podział, ile jest prawdy w legendzie o Popielu, jak budowano dawne grody.  Nie rozwikłano, wprawdzie, zagadki gdzie się odbył chrzest Polski, ale duże zainteresowanie wzbudził pokaz broni. Mogliśmy własnoręcznie stwierdzić ile ważył miecz, jak używać topora i tarczy oraz do czego była wykorzystywana włócznia.

Ale to nie wszystko. W drugiej części nasi uczniowie, nadal pozostając w klimacie tych zamierzchłych czasów zmierzyli się z wykonaniem w glinie wizerunków prasłowiańskich bogów. Te zajęcia rzeźbiarskie poprzedzone były lekcją plastyki, na której zapoznaliśmy się z postaciami tych dawnych bogów oraz opracowaliśmy ich wizerunki w formie szkiców.

Należy, również podkreślić nienaganne zachowanie uczniów podczas tych zajęć i duże zainteresowanie zaproponowaną tematyką.

Piękne zdjęcia, pokazane poniżej, przybliżają atmosferę zajęć.

Dariusz Miroński