Po kilkumiesięcznych staraniach, 18 kwietnia 2018 roku weszła w życie umowa o współpracy pomiędzy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 7 im. Bronisława Geremka reprezentowanym przez Pana Dyrektora Piotra Kostrzyńskiego a 23 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim reprezentowaną przez Dowódcę 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego płk. Piotra Iwaszkę. Umowa ta daje możliwość naszej placówce  korzystania z obiektów i urządzeń Bazy, zapoznania się z tradycją i codziennym dniem pracy jednostki broniącej nieba nad naszą stolicą, co znacznie wzbogaca naszą ofertę edukacyjną. Planujemy uruchomienie warsztatów dla uczniów przygotowujące do pracy w lotnictwie- nie tylko wojskowym. Umowa pozwala także na uatrakcyjnienie zajęć z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego oraz  historii. Być może wśród naszych absolwentów pojawią się przyszli piloci, kontrolerzy bądź technicy statków powietrznych.