Od kilku lat obserwujemy tendencję wzrostową w uzyskiwanych przez Naszych Uczniów wynikach z egzaminu gimnazjalnego. W tym roku szkolnym udało nam się uzyskać wyniki, które wskazują na duży wkład pracy zarówno uczniów jak i nauczycieli. Wyniki ze wszystkich części egzaminu są wyższe niż średnie ogólnopolskie i województwa mazowieckiego oraz zbliżone do średnich wyników warszawskich.

Ogromną satysfakcję przyniosły nam sukcesy uczniów, którzy z egzaminu języka angielskiego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym uzyskali średni wynik wyższy niż średnie wyniki dla m.st. Warszawy.

Z egzaminu języka angielskiego na poziomie podstawowym 36% uczniów uzyskało wynik maksymalny (100%), a na poziomie rozszerzonym 41% uczniów uzyskało wynik powyżej 90%.

Wielkie gratulacje dla Naszej Uczennicy, która z matematyki uzyskała wynik maksymalny 100%.

Gratulacje dla Naszego Ucznia, który  wynik maksymalny uzyskał z części dotyczącej historii i WOS.

Dokonaliśmy także głębszej analizy dotyczącej średniego wyniku dla każdego ucznia z całości egzaminu gimnazjalnego (wszystkich 6 części). Okazało się, że aż 59% Naszych Trzecioklasistów uzyskało średni wynik powyżej 73% czyli powyżej średniego wyniku z całości egzaminu dla Warszawy, który wynosi 71,5%, a 27% uzyskało średnią powyżej 80%.

Gratulujemy Naszym Uczniom i życzymy sukcesów w dalszej edukacji

nauczyciele