Zapraszamy rodziców  na webinary zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Warszawie   we współpracy z NASK Państwowym Instytutem   Badawczym,   Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony  Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Spotkania będą odbywały się cyklicznie  w ramach nowego programu.