Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach od 17 do 19 marca 2021 roku.

Ósmoklasistów zapraszamy według poniższego harmonogramu w reżimie sanitarnym.

Harmonogram

  • 17 marca br. (środa),      9:00 – 11:00            język polski
  • 18 marca br. (czwartek), 9:00 – 10:40           matematyka
  •     19 marca br. (piątek),      9:00 – 10:30            język angielski

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r. będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki.  

Zadania w teście diagnostycznym mogą dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do połowy marca br.

 Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne.

Egzamin przeprowadzany jest z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach od 17 do 19 marca 2021 roku.

Ósmoklasistów zapraszamy według poniższego harmonogramu w reżimie sanitarnym.

Harmonogram

  • 17 marca br. (środa),        9:00 – 11:00 język polski
  • 18 marca br. (czwartek),  9:00 – 10:40 matematyka
  • 19 marca br. (piątek),       9:00 – 10:30  język angielski

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r. będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki.  

Zadania w teście diagnostycznym mogą dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do połowy marca br.

 Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. Egzamin przeprowadzany jest z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.