W imieniu Dyrekcji i Pracowników Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji „AlterEdu”