A, tak naprawdę cały miesiąc był poświęcony szerzeniu wiedzy na temat  autyzmu oraz budowaniu wrażliwości społecznej. W kwietniu razem promowaliśmy empatię, otwartość i zrozumienie dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w cyklu warsztatów prowadzonych przez Panią Agatę – psycholog szkolną i zdecydowanie stwierdzamy,  że o autyzmie wiedzą naprawdę dużo. W naszej szkole, w której uczą się zarówno uczniowie z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych jak i uczniowie bez takich orzeczeń, panuje atmosfera akceptacji, chęci niesienia pomocy oraz wsparcia. Zarówno kadra jak i uczniowie starają się w miarę możliwości utożsamiać się z osobami, które takie trudności mają, oferować im pomoc i budować wspólnie przyjazne środowisko – i taką ideę chcemy zaszczepić wśród wszystkich ludzi. Wspólnie twórzmy przyjazne otoczenie i pamiętajmy o tym jak ważna jest akceptacja różnorodności i odmienności rozwojowej.