Dzięki krótkiej, ale jakże ciekawej prelekcji nasi uczniowie dowiedzieli się skąd się pochodzi bursztyn, jakie ma właściwości chemiczne i fizyczne oraz co oznacza zjawisko inkluzji. 

     W następnej części warsztatów uczniowie zakasali rękawy, by własnoręcznie przygotować wspaniałe ozdoby z drobnego bursztynu.