Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2023/2024.  

Prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego znajdującego się w zakładce REKRUTACJA. Po jego otrzymaniu wyślemy do Państwa propozycję terminów spotkań indywidualnych, na których zespoły:

Koordynator + psycholog szkolny –  przeprowadzą z Państwem wywiad polegający na poznaniu umiejętności,  mocnych i słabych stron dziecka, ewentualnych problemów związanych z adaptacją, wypracowanych przez Państwa sposobów, z których możemy skorzystać w trudnych dla dziecka sytuacjach.

Psycholog + wychowawca – przeprowadzą luźną rozmowę z dzieckiem,  która ma na celu jak najlepsze poznanie jego preferencji i oczekiwań.