Dzieje się w Laboratorium Przyszłości ⚗️

Kolejne zajęcia z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu Laboratoria Przyszłości patronowały dwóm głównym tematom. Pierwszy dotyczył zastosowania wirtualnej rzeczywistości w procesie nauczania. Stworzyliśmy zespół, który pracuje nad scenariuszem zajęć dla dzieci będących w spektrum autyzmu. Jego zadaniem jest przygotowanie odpowiedniej platformy, którą będzie charakteryzowała wysoka atrakcyjność wizualna przy ograniczonej liczbie bodźców. Przy tym zadaniu musimy ograniczyć liczbę kolorów oraz zbyt głośnych, niepokojących dźwięków. Prace te są prowadzone we współpracy z dziećmi, które będą głównymi odbiorcami programu terapeutycznego.

Drugi temat to wprowadzenie do świata mikrokontrolerów. Dzieci poznają budowę płytek prototypowych i sposoby przygotowania programu.

#LaboratoriaPrzyszłości

@Laboratoria Przyszłości