Edukacja dla dojrzałości: co nas wyróżnia

Korzystając z naszej oferty edukacyjnej,
Wasze dziecko zyskuje:

1. Naukę w kameralnej klasie liczącej maksymalnie 10 uczniów

Nauka w takiej klasie:

 • umożliwia nauczycielom indywidualne podejście i lepsze wsparcie emocjonalne oraz edukacyjne uczniów
 • daje poczucie bezpieczeństwa w przewidywalnym środowisku, które zmniejsza stres i aktywuje zachowania pozytywne, a także ułatwia komunikację
 • zwiększa pewność siebie i sprzyja zaangażowaniu oraz rozwijaniu umiejętności
 • pozwala nauczycielom szybko reagować na potrzeby uczniów.

2. Przyjazną, dostosowaną do potrzeb uczniów przestrzeń, której nie zakłóca dźwięk dzwonka.

Sala lekcyjna podzielona jest na strefę edukacyjną i relaksacyjno-wypoczynkową.

 Tego typu podział:

 • umożliwia lepszą koncentrację i efektywność podczas zajęć edukacyjnych, łącząc przestrzeń do nauki ze strefą relaksu
 • zapewnia dzieciom bezpieczne miejsce do odprężenia i relaksu, co pomaga im zarządzać stresem i nadmiarem energii
 • wspiera rozwój społeczny i emocjonalny, umożliwiając dzieciom przechodzenie między różnymi aktywnościami w kontrolowanym, sprzyjającym środowisku.

3. Zajęcia specjalistyczne:

Trening Umiejętności Społecznych

Jest integralną częścią programu nauczania, a nie zajęciami dodatkowymi. TUS pomaga dzieciom w: 

 • pokonywaniu trudności w dostosowaniu się do zasad i norm społecznych
 • rozwijaniu umiejętności interpersonalnych
 • radzeniu sobie z emocjami, budowaniu pewności siebie 
 • efektywnej komunikacji.

Biofeedback – bezpieczny trening umysłu

Biofeedback to nowoczesna metoda zajęć, polegająca na monitorowaniu i regulacji procesów fizjologicznych w połączeniu z technikami poznawczo-behawioralnymi, mająca na celu:

 • poprawę funkcjonowania
 • usprawnienie samoregulacji emocji
 • polepszenie samopoczucia uczniów.

Zalety Biofeedbacku

Biofeedback pomaga w lepszym rozpoznawaniu stanu swojego organizmu i umożliwia dzieciom naukę jego kontrolowania . Regularne sesje mogą znacząco poprawić koncentrację, zmniejszyć stres, lęki oraz poprawić kontrolę emocji. Dzieci uczą się rozpoznawać i w sposób świadomy reagować na sygnały płynące z ich ciała. To przekłada się na lepsze funkcjonowanie w środowisku szkolnym i poprawę relacji z rówieśnikami.

Jak Działa Biofeedback?

Biofeedback w naszej szkole wykorzystuje monitorowanie dwóch głównych czynników: EEG (aktywność mózgu) oraz GSR (przewodnictwo skóry). Dzięki specjalistycznemu sprzętowi i oprogramowaniu, dzieci mogą zobaczyć na ekranie komputera lub usłyszeć w formie dźwięków zmiany zachodzące w ich organizmie. Specjalnie dobrane scenariusze pozwalają uczniom w czasie rzeczywistym oceniać poczynione postępy poprzez wizualny feedback w postaci:

 • powiększającego się balonu
 • rozpalającego się ogniska
 • rozjaśniającego się ekranu podczas projekcji filmu
 • zmiany wydarzeń w grach
 • takich scenariuszy jest dużo więcej.

Profesjonalna Obsługa

Sprzęt do Biofeedbacku w naszej szkole jest obsługiwany przez wykwalifikowanych specjalistów. Prowadzą oni ucznia przez proces pracy z urządzeniem w sposób bezpieczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Zajęcia z logopedą

Nasi specjaliści pracują z uczniami zarówno nad kształtowaniem właściwej wymowy jak i jej doskonaleniem.

W trakcie zajęć logopedycznych:

 • ćwiczymy umiejętność komunikowania się, w grupach rówieśniczych, jak również z osobami dorosłymi.
 • doskonalimy umiejętności językowe, aby dobrze posługiwać się polszczyzną w mowie i piśmie
 • pracujemy nad wymową i sprawnością motoryczną narządów artykulacyjnych
 • rozwijamy rozumienie, bawimy się słowami, zdaniami, żartami, mierząc się z metaforami w przyjaznej atmosferze. 

Terapia ręki

Terapia ręki polega na udoskonaleniu precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Zajęcia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb ucznia (zajęcia rewalidacyjne).

Metody pracy

Rozpoczynamy od dokładnej analizy potrzeb ucznia. Do zadania podchodzimy w sposób holistyczny, pracując nad całym ciałem by znaleźć i usunąć przyczyny dysfunkcji. Zajęcia obejmują następujące obszary:

 • postawa i stabilizacja ciała
 • lateralizacja – ustalenie przewodniej strony ciała
 • odpowiedni poziom napięcia mięśniowego
 • analiza przykurczy
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Przebieg zajęć i jego efekt

Terapia ręki ma zwykle formę zajęć indywidualnych, jednakże wiele ćwiczeń wykonywanych jest grupowo, co nie tylko uatrakcyjnia zajęcia, ale również pozwala na rozszerzenie zakresu ćwiczeń. Jest formą kompleksowej stymulacji i aktywności, której celem jest poprawa sprawności manualnej w obszarze dłoni (ruchy mniejsze) i przedramienia i ramienia (ruchy większe). W programie znajdują się m.in. ćwiczenia rozmachowe z elementami jogi i aerobiku, ćwiczenia precyzyjne, ćwiczenia manualne, masaże ciała oraz elementy fizjoterapii.

Efektem terapii jest między innymi wypracowanie prawidłowego chwytu długopisu, niwelowanie męczliwości dłoni, poprawa jakości pisma.

Terapia Pedagogiczna

Celem terapii jest wsparcie dzieci z trudnościami w nauce, takimi jak dysleksja, dyskalkulia, problemy z pisaniem i czytaniem, zaburzenia percepcyjno-motoryczne oraz językowe. Pracujemy z uczniami z trudnościami w koncentracji i specyficznymi trudnościami w nauce, wspierając ich rozwój edukacyjny i społeczny.

Sposoby prowadzenia: Terapia pedagogiczna prowadzona jest w formie zabawy, co sprawia, że nauka staje się przyjemnością. Pracę rozpoczynają się od gry, podczas której prowadzący nawiązuje relację z uczniem, aby lepiej zrozumieć jego potrzeby. Terapeuta na podstawie obserwacji oraz konsultacji z nauczycielami przedmiotowymi ustala zakres pojawiąjących się trudności. Dzięki temu dostosowuje materiał do aktualnych potrzeb ucznia i jego preferencji.

Pomoce i narzędzia: Podczas terapii korzystamy z różnorodnych pomocy edukacyjnych, takich jak:

 • gry planszowe: Scrabble, Sudoku, Dixit, Cortex, Dobble
 • karty pracy: Indywidualnie dostosowane do potrzeb ucznia
 • platformy internetowe: Wordwall.NET, PurposeGames.com

4. Wychowawcę, który jest obecny z uczniami na każdych zajęciach lekcyjnych.

Wychowawca czuwa nad rozwojem edukacyjnym uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego, rozbudza w nich ciekawość świata, zamiłowanie do nauki i kreatywność:

 • zapewnia indywidualne podejście, które pozwala uczniom przyswajać materiał w tempie dostosowanym do ich potrzeb
 • wspiera emocjonalnie, budując zaufanie i relacje z dziećmi, dając im poczucie bezpieczeństwa i komfortu
 • wspiera nauczyciela prowadzącego lekcje, co pozwala na efektywną organizację zajęć.

5. Bezstresowe rozpoczęcie każdego dnia godziną wychowawczą.

Wychowawca wraz z uczniami wspólnie omawia bieżące sprawy i rozmawia na tematy zgłaszane przez uczniów, aby stale podążać za potrzebami swoich podopiecznych. Takie rozwiązanie:

 • redukuje stres i lęk, tworzy przewidywalną rutynę, dającą uczniom poczucie bezpieczeństwa
 • pomaga w budowaniu relacji i komunikacji, rozwija umiejętności społeczne i wzmacnia więzi z wychowawcą oraz koleżankami i kolegami z klasy
 • umożliwia wychowawcy lepsze zrozumienie indywidualnych potrzeb uczniów i dostosowanie do nich metod nauczania
 • wzmacnia poczucie własnej wartości.

6. Stała obecność specjalistów.

 • Obecność i dostępność: Nasi psycholodzy i pedagodzy są dostępni dla dzieci przez cały czas. Przebywają z uczniami podczas przerw, obserwują ich interakcje, reagując, gdy sytuacja tego wymaga. To rozwiązanie pozwala na bieżąco wspierać rozwój społeczny i emocjonalny naszych podopiecznych.
 • Rozpoczęcie dnia: Każdy dzień szkolny zaczynamy od powitania dzieci przez naszych psychologów i pedagogów. To ważny element budowania poczucia bezpieczeństwa i przynależności.
 • Wsparcie podczas lekcji: Nasi specjaliści są obecni na zajęciach z uczniami, wspierając ich w różnych, trudnych dla nich sytuacjach. Daje to przestrzeń do obserwacji i opracowania skutecznych rozwiązań.

Kontakt psychologów i pedagogów z dziećmi jest inicjowany zarówno przez dzieci, ich rodziców lub opiekunów, jak i samych specjalistów.

Zaangażowanie naszych psychologów i pedagogów zapewnia uczniom doskonałe warunki do nauki i rozwoju.

7. Specjalistyczne Pomoce multimedialne i sensoryczne:

 • Zestawy Virtual Reality (VR) pomagają dzieciom oswajać się z nowymi sytuacjami, redukując lęk i stres. Dzięki realistycznym symulacjom interakcji społecznych VR wspiera rozwój dziecka i poprawia koncentrację. Kontrolowana stymulacja sensoryczna i interaktywne lekcje wpływają na lepsze przyswajanie materiału edukacyjnego i rozwijają umiejętności motoryczne.
 • Drukarka 3D wprowadza dzieci w świat nowych technologii oraz sprzyja rozwojowi inteligencji przestrzennej poprzez stymulację wyobraźni i kreatywności. Zajęcia z drukarką promują cierpliwość i koncentrację, ponieważ proces druku wymaga precyzji i zwracania uwagi na szczegóły. Tworzenie wspólnych projektów 3D pomaga w zdobywaniu nowych umiejętności społecznych, zachęcając do współpracy i komunikacji w grupie.
 • Tablice multimedialne znacząco poprawiają zaangażowanie i koncentrację dzięki interaktywnym, atrakcyjnym wizualnie lekcjom. Pozwalają na dostosowanie materiałów edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia. Dzięki różnorodnym multimediom, takim jak filmy, gry edukacyjne i animacje, uczniowie poprzez zmysłowe doświadczanie mogą lepiej przyswajać trudne koncepty.
 • Słuchawki wyciszające pomagają w zarządzaniu bodźcami dźwiękowymi, zmniejszają hałas z otoczenia i pomagają dzieciom skupić się na zadaniach.
 • Zabawki sensoryczne pozwalają uczniom na redukcję pojawiającego się na zajęciach napięcia.

8. Edukacyjne wyjścia i wycieczki

Tego rodzaju aktywności są niezwykle stymulujące i angażujące, ponieważ umożliwiają dzieciom doświadczenie nauki w praktyce. Zwiedzanie muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury pomaga rozwijać ich zainteresowania i poszerzać horyzonty w dostosowanym do nich tempie. Wyjazdy edukacyjne uczą naszych podopiecznych samodzielności, umiejętności przebywania w grupie przez 24 h na dobę. Podczas wyjazdów nasi uczniowie mierzą się z nowymi warunkami i uczą się odpowiedzialności za siebie i innych. Doskonalą sztukę kompromisu i współpracy.