Edukacja dla dojrzałości: wizja, misja, cele

Masz pytania? Dzwoń: tel. kom. 

„KAŻDY UCZEŃ ODNOSI SUKCES NA MIARĘ SWOICH MOŻLIWOŚCI”.


Piotr Kostrzyński, prezes Fundacji AlterEdu

Nasza wizja

Tworzymy szkołę, w której każdy uczeń rozwija swoje zdolności i zainteresowania. Naszym celem jest zapewnienie wszechstronnej edukacji, która pozwoli uczniom kształtować postawy, poszerzać wiedzę, angażować się na swój własny sposób. Zależy nam na rozpoznaniu i poszerzaniu możliwości uczniów.

Nasza misja

Indywidualny Rozwój: Każdy uczeń jest wyjątkowy i ważny, dlatego stawiamy na indywidualne podejście, które pozwala dziecku rozwijać swoje talenty i pasje.

Wszechstronna Wiedza: Dążymy do zapewnienia solidnej, wszechstronnej edukacji, która nie polega jedynie na zdobywaniu wiedzy, ale także na zrozumieniu jej zastosowania w życiu codziennym.

Wspierająca Kadra: To wykształceni i wykwalifikowani specjaliści, wykorzystujący swoją wiedzę, doświadczenie i podejście, by wydobyć najlepsze cechy, umiejętności oraz potencjał każdego ucznia.

Logika i Struktura: Organizacja pracy szkoły opiera się na przejrzystej strukturze, w której każda czynność jest starannie zaplanowana. Takie rozwiązanie daje naszym podopiecznym uczucie pewności siebie, komfortu psychicznego i bezpieczeństwa.

Harmonijny Rozwój: Odpowiednie do wieku rozwojowego ucznia warunki do nauki, zabawy i relaksu osiągamy poprzez doskonale zaprojektowaną infrastrukturę.

Nasze cele

Rozwój Charakteru: Wskazujemy drogę do samodoskonalenia i poprawy samoświadomości, zdolności i potencjału, po to by każdy uczeń odniósł sukces zarówno w sferze osobistej jak i edukacyjnej na miarę swoich możliwości.

Specjalistyczne Wsparcie: Tworzymy środowisko, w którym dzieci w spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera) czują się zrozumiane i wspierane.

Kompleksowe Podejście: Zapewniamy edukację, która nie tylko przekazuje wiedzę, ale również kształtuje umiejętności społeczne i emocjonalne.

Bezpieczeństwo i Zrozumienie: Tworzymy bezpieczne, sprzyjające środowisko, w którym każdy uczeń jest akceptowany i szanowany.