Laboratoria przyszłości 🧪

Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji AlterEdu jest czynnym uczestnikiem programu „Laboratoria Przyszłości”, który realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z uwagi na wielkość naszej szkoły ( poniżej 100  uczniów) otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 30 000 złotych. Dzięki tej inicjatywie zakupiliśmy nowoczesne narzędzia wspierające odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości – takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów.

Rozwijamy kompetencje przyszłości

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

Laboratoria Przyszłości to największy w Polsce projekt edukacyjno-technologiczny. Dzięki tej wyjątkowej – nie tylko w skali krajowej, ale i międzynarodowej – inwestycji w edukację, szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły artystyczne zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt. Drukarki 3D, sprzęt video oraz mikrokontrolery już teraz pozwalają uczniom rozwijać kompetencje przyszłości, realizować własne projekty i doskonalić umiejętności przydatne na nowoczesnym rynku pracy.

Laboratoria Przyszłości opierają się na tzw. kierunkach STEAM (ang. science, technology, engineering, art, mathematics, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w całej Polsce i zapewnienie im warunków do wejścia w przesycony technologią świat z odpowiednimi kompetencjami. Realizację tego celu umożliwi zapewnienie powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii.

Laboratoria Przyszłości to program, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach projektu powiększyliśmy nasze wyposażenie o : 

– drukarkę 3d

– okulary VR

– aparat fotograficzny z funkcja nagrywania filmów

– gimbal do aparatu

– mikrofony bezprzewodowe

– lampy fotograficzne

– zestawy do programowania Arduino

– lutownice

– lutownicę hotair

– mikroskop  z zestawem preparatów (biologia)

– suszarkę do filamentu

– zestaw filamentów

– akcesoria do lutowania (szczypce boczne, pęsety, kalafonia)

#LaboratoriaPrzyszłości

@Laboratoria Przyszłości