wt.. mar 28th, 2023

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Procedury bezpieczeństwa podczas pandemii COVID-19 w Społecznej Szkole Podstawowej Fundacji AlterEdu (klasy 6-8).

 • Do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną, w szczególności takich jak:
  • Gorączka
  • Kaszel
  • Ból gardła
 • Każdego dnia, przed wejściem do szkoły będzie dokonywany pomiar temperatury. Uczeń lub nauczyciel, u którego pomiar wykaże temperaturę pomiędzy 37 a 38ºC stan zdrowia ucznia będzie obserwowany i zostaną powiadomieni o tym rodzice/opiekunowie. Gdy pomiar wykaże stan gorączki, uczeń nie zostanie wpuszczony do szkoły.
 • Do szkoły wchodzą jedynie uczniowie oraz pracownicy szkoły. Rodzice/opiekunowie zostaną wpuszczeni na teren szkoły jedynie w wyjątkowych przypadkach.
 • Wszyscy wchodzący na teren szkoły mają obowiązek zdezynfekować ręce. Płyny do dezynfekcji znajdują się przed wejściem do szkoły oraz w salach lekcyjnych.
 • Ręce należy dezynfekować jak najczęściej.
 • Podczas przebywania na korytarzu i przemieszczania się po szkole uczeń ma obowiązek zasłonić usta i nos (maseczka lub przyłbica) oraz zachowywać bezpieczny dystans (ok. 1,5 m) od innych osób.
 • Uczeń w klasie, który zajął swoje miejsce może zdjąć maseczkę/przyłbicę.
 • Nauczyciele przemieszczają się po szkole i prowadzą lekcje w przyłbicach.
 • Szkoła dezynfekowana jest co najmniej raz dziennie.
 • Nie będzie dostępny baniak z wodą. Uczniowie i pracownicy szkoły zaopatrują się w napoje we własnym zakresie.
 • Pomieszczenie socjalne nie będzie dostępne dla uczniów.
 • Uczniowie powinni wnosić na teren szkoły jedynie rzeczy niezbędne do nauki i funkcjonowania w szkole. Nie powinni też pożyczać sobie przyborów szkolnych lub innych przedmiotów.
 • Uczeń z jakimikolwiek symptomami chorobowymi (przeziębienie, kaszel, katar, biegunka itp.) zostanie odizolowany. O jego stanie natychmiast zostaną poinformowani rodzice/opiekunowie, którzy zobowiązani są odebrać go niezwłocznie z placówki. W przypadku nieodebrania chorego ucznia, bądź braku kontaktu z rodzicami/opiekunem szkoła zobowiązana jest poinformować o stanie zdrowia ucznia najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną.

Uczeń nie powinien przychodzić do szkoły, jeśli:

 • Ma gorączkę
 • Wykazuje objawy grypy lub przeziębienia (kaszel, katar, ból gardła, biegunka, nagła utrata/zaburzenia węchu lub smaku)
 • W domu, w którym mieszka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.