Dla kandydatów do klas 0, 1 i 2 Szkoły Podstawowej w roku 2020/2021

REKRUTACJA 2020/2021 do KLAS „0”, 1, 2 ZAPRASZAMY NA OTWARTE SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA RODZICÓW
  • 6 LUTEGO 2020, GODZ. 18.00
  • 27 LUTEGO, GODZ. 18.00
W SIEDZIBIE SZKOŁY PRZY UL ŚWIĘTOJERSKIEJ 24 w WARSZAWIE   Podczas spotkań:
  • przybliżymy misję szkoły;
  • metody pracy z dziećmi;
  • przedstawimy sposób funkcjonowania placówki;
  • oraz szczegółową procedurę rekrutacji.
  PROCEDURA REKRUTACYJNA to dwa 2 SPOTKANIA kandydata z zespołem psychologiczno – pedagogicznym i nauczycielami szkoły. Spotkania mają na celu potwierdzenie bazowej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym, określenie poziomu jego samodzielności oraz umiejętności, rozpoznanie sposobu funkcjonowania w sytuacjach społecznych. Rekrutacja nie ma charakteru egzaminu, którego dziecko może nie zdać, jeśli czegoś nie wie lub nie potrafi! Jako że podejmujemy się pracy z dziećmi z rozmaitymi trudnościami (niepełnosprawność, zaburzenia rozwojowe), poznanie kandydatów jest niezbędne do zaplanowania pracy z klasą oraz dostosowania zasobów placówki i personelu do potrzeb uczniów. Dla kandydatów oraz rodziców spotkania rekrutacyjne są okazją do rozpoznania środowiska szkoły i personelu. Rodzice otrzymają od nas informacje zwrotne na temat swoich dzieci. Spotkania z dziećmi będą miały następujący charakter:
  • ocena umiejętności kandydatów w formie zajęć w 3 osobowej grupie oraz podczas pracy indywidualnej z nauczycielem;
  • udział w grupowych zajęciach dydaktycznych oraz sportowych.
Rodziców poprosimy ponadto o wypełnienie kwestionariusza informacyjnego. Zapisów na spotkania rekrutacyjne można dokonać podczas spotkania informacyjnego, bądź telefonicznie pod nr telefonów:
  • 22 392 61 42
  • 508 859 169
  Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji AlterEdu w Warszawie Do rodziców przyszłych zerówkowiczów i pierwszoklasistów Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji AlterEdu działa od 1 września 2017r. z utworzoną klasą siódmą. Powstała w wyniku przekształcania Społecznego Gimnazjum nr 55 Fundacji AletrEdu. Mamy zatem wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Cieszymy się dobrą opinią w środowisku. Rodzice naszych uczniów wysoko oceniają przyjazny klimat szkoły i otwartość nauczycieli na potrzeby każdego dziecka. Nasi uczniowie chętnie przychodzą do szkoły, czują się w niej bezpiecznie, a swoich nauczycieli obdarzają dużym zaufaniem. Działania, które podejmujemy w pracy, przynoszą dobre efekty i dają nam wiele satysfakcji. W nowym roku szkolnym 2019/2020 otwieramy klasy zerową i pierwszą Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji AlterEdu, która mieści się w wyremontowanym i przygotowanym dla młodszych dzieci budynku przy ul  Świętojerskiej 24. Zapraszamy na spotkanie informacyjne 12 marca 2020r. o godz. 18:00   email: