Wstępne podsumowanie zajęć?

   Wiemy, że do końca roku pozostało jeszcze trochę czasu, ale postanowiliśmy już teraz podzielić się naszą aktywnością na polu nowoczesnych technologii.

   Korzystając z rządowego programu „Laboratoria przyszłości” wyposażyliśmy naszą szkołę w wysokiej klasy sprzęt, dający możliwość obcowania z nowoczesnymi technologiami. Program wykorzystują zarówno nasi uczniowie jak i kadra pedagogiczna przygotowująca materiały do zajęć dydaktycznych.

   Dzięki zakupowi drukarki 3D prace uczniów nabierają trójwymiarowej postaci, co bardzo uatrakcyjnia zajęcia artystyczne i plastyczne oraz rozwija ich wyobraźnię przestrzenną. Również lekcje biologii i przyrody nabrały ciekawszej formy, ponieważ teraz wykorzystując drukarkę 3D w prosty sposób, można wykonać np. szkielet żaby. Młodzież opracowuje na lekcjach własne projekty, korzysta również z oferty platform internetowych zawierających gotowe pliki. Nasza drukarka umożliwia drukowanie w dwóch kolorach, co jest dodatkową motywacją do samodzielnego i kreatywnego działania.

   W związku z 80 rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim przygotowujemy projekt miniatury pokazującej jeden z bunkrów, w którym przebywali bojownicy żydowscy. Bunkier ten znajdował się w bezpośredniej bliskości naszej szkoły, na ulicy Karmelickiej w Warszawie. Chcemy wydrukować ogólny zarys bunkra oraz jego wyposażenie. W tym projekcie opieramy się jedynie na relacji anonimowej uczestniczki powstania, która najprawdopodobniej go nie przeżyła.  Ten projekt wzbogaci zajęcia historii.

 Uczniowie pracują także z mikroprocesorami. Dysponujemy kilkudziesięcioma kompletami zestawów uruchomieniowych Arduino. Na lekcji każdy z uczniów ma swoją płytkę prototypową wraz z elementami wyposażenia i pod opieką prowadzącego zajęcia realizuje proste projekty np. program sterujący diodami LED lub silniczkiem elektrycznym, program generujący różne dźwięki. Uczniowie korzystają także z tradycyjnych lutownic oraz lutownicy hotair.

   Zakupione w ramach programu okulary VR służą do realizacji programu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży będącej w spektrum autyzmu. Przygotowujemy gry, które mają pomagać w codziennym rozwiązywaniu problemów i sytuacji dzieciom z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.           

   Dzięki aparatowi fotograficznemu z funkcją nagrywania filmów uczniowie poznają zasady filmowania różnych obiektów. Uczą się dostosowania oświetlania i przygotowania odpowiednich planów filmowych. Uzupełnieniem są zajęcia z obróbki nakręconych materiałów, obejmujące poprawę jakości, odpowiednie skracanie scen oraz wmiksowanie efektów specjalnych. Przed nami nauka sposobów poprawnego udźwiękowienia nagrywanych scen.