Klasy I i II G kwiecień rozpoczęły od wycieczki do Muzeum Literatury. Celem było wysłuchanie wykładu ?Adam Mickiewicz 1798-1855? i zapoznanie się ze stałą wystawą dotyczącą jednego z naszych wieszczów. Prowadząca odwoływała się do naszej wiedzy szkolnej i pokazała nam XIX-wieczne eksponaty, min. kanapę ?przyzwoitkę? ? niezbędnik każdego romantycznego salonu. Widzieliśmy również rękopisy, pierwodruki dzieł poety, obrazy przedstawiające m.in. Wilno i rzeczy osobiste – cukiernicę oraz buciki, które nosiły dzieci Adama Mickiewicza i Celiny Mickiewiczowej z d. Szymanowskiej. Lekcja podzielona została na kilka części. Każda z nich odbyła się w innym pomieszczeniu, w którym przedmioty związane były z konkretnym fragmentem życia autora Pana Tadeusza. Wysłuchaliśmy opowieści o dzieciństwie i młodości spędzonych w Nowogródku i Wilnie, późniejszych kowieńskich latach, o więzieniu, zesłaniu i emigracji. Dowiedzieliśmy się także o tym jak zmarł wielki poeta i jakie wzbudzało to kontrowersje wśród pokoleń. Przez lata rzesze badaczy rozważało przyczynę śmierci Mickiewicza. Nie każdy wierzył, że mogła nią być cholera. Wielu twierdziło, że z pewnością został otruty. Ostatecznie niedawno, po zbadaniu włosa Mickiewicza, naukowcy uznali, że przyczyną śmierci była choleryna ? odmiana cholery. Jak widać nie tylko poezja romantycznego twórcy jest przedmiotem badań, także on sam.

Wycieczka bardzo nam się podobała i z pewnością przybliżyła nam sylwetkę twórcy.

II G