Podanie o zwolnienie z przedmiotu.

Podanie wypełniają rodzice uczniów, którym przysługuje zwolnienie z przedmiotu. Wypełnione podanie należy dostarczyć wraz z dokumentami ucznia lub przesłać na mailowy adres szkoły.