Uczestniczymy w programie

Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji AlterEdu jest czynnym uczestnikiem programu „Laboratoria Przyszłości”, który realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z uwagi na wielkość naszej szkoły ( poniżej 100  uczniów) otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 30 000 złotych. Dzięki tej inicjatywie zakupiliśmy nowoczesne narzędzia wspierające odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości – takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów.