Projekt BAKCYL to przedsięwzięcie, w którym wolontariusze z banków uczą praktycznej wiedzy z zakresu finansów uczniów szkół gimnazjalnych. Projekt został przygotowywany przez Warszawski Instytut Bankowości.

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy o finansach i usługach finansowych wśród młodzieży przy zaangażowaniu sektora bankowego.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie m.in. poznali podstawowe zasady prawidłowego sporządzania budżetu, w tym planowania i kontroli wydatków osobistych oraz podstawy świadomego oszczędzania i inwestowania, opartego na zrozumieniu ryzyka, korzyści i zagrożeń płynących z różnych produktów finansowych. Dowiedzieli się również jak bezpiecznie korzystać z różnych produktów kredytowych a także o dostępności różnych produktów finansowych, które mogą pomóc zrealizować ich cele życiowe i plany na różnych etapach życia jak również znaczenie oszczędności i korzyści, które płyną z systematycznego oszczędzania oraz potrzebę tworzenia ?funduszu bezpieczeństwa?, na tzw. czarną godzinę. Dyskutowali z wolontariuszami dlaczego warto planować swoje finanse przez całe życie.