11 kwietnia 2018 roku w ramach wspólnego projektu Przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Społecznego Gimnazjum nr 55, Społecznego Gimnazjum nr 99 oraz Szkoły Podstawowej nr 75 odbyło się kolejne spotkanie Miniparlementu.

Temat był bardzo aktualny i budzący szereg emocji – Kierunki dalszej integracji. Jaka przyszłość dla Europy? Pan Bartłomiej Balcerzyk – pracownik przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego w Polsce w atrakcyjny sposób przedstawił koncepcje integracji proponowane przez Komisję Europejską i Parlament Europejski, a następnie uczestnicy projektu mogli wybrać jedną z pięciu opcji i przedstawić argumenty za i przeciw wizji integracji.

To ostatnie spotkanie Miniparlamentu w tym roku szkolnym. W nowym roku szkolnym będziemy kontynuowali dalej naszą inicjatywę.